Aktualności

Jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane projektowe lub wykonawcze? – to sprawa trudnego doboru typu praktyki zawodowej oraz rozpoczęcia decyzji odnośnie wykonywanej w przyszłości samodzielnej funkcji fachowej. Studia przeprowadzone na wyższych uczelniach technologicznych pozwalają inżynierom uzyskanie uprawnień budowlanych w konkretnej branży. Natomiast jaką drogą pójść? Kłopot dokonania tego doboru dotyka każdego absolwenta. Pewna grupa osób już w trakcie studiów zarządza czy wybierze zawód projektanta lub kierownika budowy.

Po co uprawnienia budowlane?

Posiadanie uprawnień budowlanych jest warunkiem niezbędnym do wykonywania odrębnych funkcji technologicznych w budownictwie więc np. projektowania, kierowania budową czy wykonywania dozoru autorskiego. Każdy projekt wymagający uzyskania pozwalania na budowę (i poszczególne inne) musi być wyznaczany poprzez osoby posiadające uprawnienia. Znaczy to, iż jeśli pragniesz sam projektować czy być szefem budowy musisz mieć uprawnienia. Wiąże się to natomiast z dużą odpowiedzialnością za projekt czy budowę.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wykonywać tylko osoby posiadające dobre przygotowanie technologiczne oraz praktykę zawodową, dopasowane do typu, stopnia skomplikowania działalności oraz pozostałych oczekiwań połączonych z pełnioną pracą, określone decyzją, zwaną “uprawnieniami budowlanymi”, opublikowaną poprzez organ samorządu zawodowego.

Jak winna przebiegać praktyka zawodowa?

Wymogiem zdania praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach przygotowawczych lub na wykonywaniu funkcji fachowej na budowie pod przewodnictwem osoby posiadającej dobre uprawnienia budowlane, natomiast w wypadku kończenia praktyki za granicą pod kierunkiem osoby mającej uprawnienia przydatne w konkretnym kraju. Owa praktyka zawodowa wykonywana jest po otrzymaniu certyfikatu ukończenia wyższej uczelni pod przewodnictwem osoby posiadającej pozwolenia budowlane bez zastrzeżeń w odpowiedniej specjalności oraz będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego.

Leave a Reply